2022-forventninger

Forventninger til laksesæsonen 2022 ved Storå

Februar måned var godt nok en grå og våd én af slagsen, men med marts kom solen og dermed også lyset og de lidt varmere dage, og kampen om at feje den sidste strejf af vinter væk er nu virkelig begyndt. Dette overlap mellem de to årstider er samtidig startskuddet på begyndende laksefeber hos mange laksefiskere, for premieren for laksesæsonen i de vestjyske åer venter lige rundt om hjørnet. I min optik bliver laksesæsonen 2022 ved Storå en af de mest interessante og spændende i mange år, for spørgsmålet er, om det markante fald i antal fangede laks i 2021 var en enlig svale, eller om tendensen fortsætter i år. Især det lave antal fangede smålaks var bekymrende, og at det samlede antal fangede laks var 20% lavere end i 2020, fik pessimistiske tanker frem i mange. For det var ikke antallet af lystfiskere, der var blevet mindre. Tværtimod, har der aldrig været så mange fiskere ved åen, som i 2021-sæsonen.

Storå har siden 2017 ikke fået tilført udsatte laks til systemet, da man har vurderet, at laksestammen nu er selvreproducerende i sådan en grad, at den kan ’klare sig selv’. Dette skal styres ved, at der hvert år tildeles en kvote for hvor mange laks, der må hjemtages. Denne kvote har de sidste par år ligget på 475 laks – Spændende at se om det bliver ændret for i år. Og spændende at se om laksestammen i åen i årene frem forbliver selvreproducerende.

 40-59cm60-69cm70-79cm80-89cm90-99cm100-109cm110cm- Ialt
201614613926048731856151421
20174214217741836296161253
2018722852393722075071232
2019749425550026048111242
202010430523130230576131336
20213514625136520039111047

Tabel 1: Viser antal fangede laks i Storå fra 2016-2021.

Ud fra fangsttallene fra 2021 er det svært at forudsige, hvad 2022 vil bringe. Antallet af smålaks var lavt, hvilket måske kan betyde, at der vil være færre mellemlaks i år, mens antallet af mellemlaks i 2021 lå på et rimeligt niveau og dermed indikerer, at der i år vil komme et fint optræk af storlaks på over 90 cm. Forudsigelserne holder ikke altid stik, men det har alligevel ofte givet et troværdigt fingerpeg på, hvad der venter. Om 7 måneder er vi meget klogere..

Den helt store ubekendte er som altid opgangen af smålaks. I 2020 blev der fanget rekordmange af denne gruppe laks, mens det sidste år var mere på det jævne. Her spiller mange faktorer selvfølgelig også ind og enkelte år kan forholdene være dårligere end andre, fx hvis der er rigtig meget vand i åen i de sidste par uger af sæsonen, er det ofte sværere at fange laksene. Lange varme somre har de sidste par år også haft indflydelse på fiskeriet, som pga. forhøjede vandtemperature har ligget stille i flere uger. Dette er nok noget, man skal vænne sig til bliver ’normalen’, især i et vandløb som Storå.

Der vil altid være udsving årene imellem, for der er så mange parametre, der spiller ind på antallet af opgangslaks – vejr, vind, predation under smoltudtrækket årene før og meget mere. Man kan håbe, at det i 2022 svinger ud til den anden side, så antallet af opgangslaks igen forøges. Det tror jeg i hvert fald, at der er rigtig mange der håber på.

Jeg ønsker alle en god sæson. Knæk og bræk!