Forventninger til laksesæson 2020 ved Skjern å og Storå

Forventninger til laksesæsonen ved Storå og Skjern å 2020
Her sidst i januar, hvor lyset kæmper en brav kamp med at fortrænge mørket fra dagtimerne, kæmper mange laksefiskere med at fortrænge laksefeberen fra deres sind. Og spekulationerne om den kommende laksesæson er i fuld gang. Hvad mon 2020 vil byde på i det vestjyske? Kan et kig i krystalkuglen give os et svar eller er naturen så uforudsigelig, at selv et kvalificeret gæt ville være som et ’skud i tågen’? Et tilbageblik på de sidste par sæsoner kan måske være med til at give et fingerpeg på, hvad året vil bringe – lad os prøve det.

2019 blev et år med rekordmange mellemlaks (her defineret som 80-90cm laks) i både Skjern å og Storå, og det var egentlig også, hvad forudsigelserne havde sagt, for i 2018 blev der fanget rigtig mange smålaks i begge åer – og ét år med mange smålaks efterfølges ofte af et år med mange mellemlaks. Skal dette ’fingerpeg’ tages for gode varer, skal man sandsynligvis forvente et 2020 med en del færre mellemlaks. Antallet af fangede laks i størrelsen 40-69 cm var i 2019 markant lavere end i 2018. Årsagen til dette kan være forårsaget af mange parametre, men den meget høje vandstand i åerne de sidste par uger af 2019-sæsonen, gjorde det helt sikkert vanskeligere end normalt for lystfiskerne at fange en laks. Det kan forklare, at der ’mangler’ nogle laks i det samlede fangstregnskab sammenlignet med andre år. Hvis dette var hovedårsagen, så er det ikke sikkert, at der har været så stor forskel i den samlede opgang af smålaks i 2018 og 2019, som noget kunne tyde på, og så kan det alligevel blive et rigtig godt ’mellemlaks-år’ i 2020. Hvis hovedårsagen til faldet i antallet af smålaks derimod fx skyldes en dårlig smoltoverlevelse, da 2019-smålaksene var smolt, eller en mindre overlevelsesgrad i oceanet, må man forvente, at dette fald også vil ses, når denne generation bliver mellemlaks og storlaks.
Ved udelukkende at kigge på fangsttallene fra 2019 vil blikket i krystalkuglen altså vise, at 2020 bliver et år med færre mellemlaks sammenlignet med de sidste par år. Vendes blikket mod storlaksene (større end 100 cm) er forudsigelserne vanskeligere. Egentlig burde man mene, at et godt mellemlaks-år blev efterfulgt af et godt storlaks-år, men her er usikkerheden større. I 2017 blev der både i Skjern å og Storå fanget mange laks i størrelsen 80-99 cm, men 2018 kastede efterfølgende ikke mange laks over en meter af sig, hvis man sammenligner med andre år. Derfor vil det være svært at komme med et kvalificeret gæt. Det samme vil gælde med antallet af smålaks. Her kan man kun håbe på, at så mange laks som muligt af denne nye generation som smolt nåede til havs og har klaret det farefulde ophold i oceanet. Alt dette vil tiden vise. Det bliver især spændende at følge udviklingen i Storå, hvor 2020 bliver det andet år, hvor gruppen af smålaks kun vil udgøres af vilde laks. Udsætningerne af opdrættede smolt stoppede som bekendt i 2017, så derfor er det særdeles interessant at følge lige netop Storå i disse år.
For at runde af og komme med et samlet gæt, så håber og tror jeg på, at der i 2020 vil blive fanget en del flere smålaks end i 2019, mens krystalkuglen desværre viser, at antallet af fangede mellemlaks vil falde en del. Slutteligt tror jeg, at de to åer i april og maj vil have et solidt antal af deres egne tilbage som storlaks. Det ændrer dog ikke på, at jeg forventer en lille nedgang i det samlede antal fangede laks i de to åer……(husk at det er sagt med et MEN….. for med naturen ved man aldrig!).
Karsten