Laksesæsonen 2021 ved Storå

Så sluttede 2021-sæsonen ved Storå. En sæson som ikke blev helt som forventet og som måske (men kun måske!) kunne tyde på en generel nedgang i antallet af laks ved Storå – men det vender jeg tilbage til. Det blev til i alt 1047 landede laks, hvilket er et forholdsvis stort fald sammenlignet med de sidste fem år (ca 21% lavere end i 2020). Selvfølgelig betyder det tre uger lange fiskestop på grund af varmen i juli noget, men det er efterhånden blevet normalen.

Det hele begyndte den 16. april med en god premiere og mange fangede laks. Der var dog ekstraordinært mange fiskere ved åen den dag og dette billede med flere fiskere ved åen er fortsat det meste af sæsonen. Så hvis der fandtes et regnskab for antal fisketimer pr fangede laks, så tror jeg, at dette er rekordhøjt i år.

I april, maj og juni var der længere mellem laksene, men der blev dog fanget flere flotte eksemplarer. Fangsttallene for disse tre måneder er sjovt nok stort set identiske med 117 stk i april og 118 stk i både maj og juni. Resten af sæsonen var ok, men så heller ikke mere end det.

Der havde været en forventning til, at det skulle blive et godt ’mellemlakseår’, da der i sidste sæson blev fanget rekordmange smålaks, men det levede ikke op til tidligere års antal fangede mellemlaks, selvom der dog blev fanget lidt flere af denne størrelse laks sammenlignet med sidste år. Det lå også i kortene, at antallet af laks over 90 cm ville blive lavt i år, på baggrund af få mellemlaks i 2020, og det skulle vise sig at holde stik. I alt blev der kun fanget 250 stk over 90 cm, hvilket er klart det laveste antal i de sidste 6 år.

Noget som måske er mere bekymrende, er antallet af fangede smålaks, som igen i år var forholdsvis lavt. 181 stk under 70 cm sammenlignet med 409 stk sidste år. Der er kommet lidt en tendens til, at hvert andet år er et dårligt smålakseår. Lad os håbe at det er det rigtige billede, så der til næste år igen kommer ekstra mange smålaks. For hvis det derimod er en begyndende tendens med færre smålaks, så vil det jo ret hurtigt kunne ses i antallet af fangede laks i de andre størrelsesgrupper – og dermed vil pilen pege nedad.

Det er svært at sætte ’naturen’ i skemaer og se på tendenser, når der er så mange faktorer, der kan spille ind og have en effekt på i dette tilfælde antal laks i en å. Hvordan var smoltudtrækket, og hvor stor var predationen i dette tidsrum. Vejr, vind og andre elementer har også indflydelse, men når jeg nu prøver at skematisere laksefangsterne, så synes jeg, at det alligevel giver nogle svar. Og umiddelbart er det lidt dystre svar.

Mange laksefiskere har haft en super sæson ved Storå. Åen er ofte gavmild, når man rammer den efter nogle regnskyl og igen i år blev der fanget mange laks efter genåbningen i august. Der er dog stadig mange, der ikke fik en laks på land – men er det ikke det der er charmen ved laksefiskeriet, når det til tider er ekstra svært?

Bestanden skal dog ikke blive mindre. Den skulle helst med tiden blive større…. Lad os håbe at det sker!

Ekstra note: Der blev kun fanget 230 havørreder i år – dette er også grund til bekymring.