Mine laks

95 cm, 16. april 2018

29/7-91            99 cm               Mörrumåen

30/7-91            101cm              Mörrumsåen

26/5-12            83 cm               Skjern å                 

6/5-16              86 cm               Storå (Gryde å)

31/5-16            87cm                Storå (ved Idom å)

31/5-16            87cm                Storå (ved Idom å)

1/6-16              95 cm               Storå (ved Idom å)

16/6-16            74 cm               Storå (ved Idom å)

16/6-16            74 cm               Storå (ved Idom å)

16/6-16            85 cm               Storå (ved Idom å)

5/7-16              80 cm               Storå (ved golfbanen)

5/7-16              75 cm               Storå (ved Idom å)

5/7-16              97 cm               Storå (opstrøms det bløde hul ved Gryde)

23/8-16            50 cm               Storå (Stenumvej)

19/9-16            64cm                Storå (ved Gryde å)

19/9-16            58 cm               Storå (ved golfbanen)

19/9-16            103 cm             Storå (ved Idom å)

17/4-17            92 cm               Storå (opstrøms Vegen å)

13/5-17            95 cm               Storå (ved Vængerne)

2/6-17              90 cm               Storå (Assermands pynt ved Gryde)

2/6-17              106 cm             Storå (nedenfor bænken ved Gryde)

27/6-17            73 cm               Storå (ved Gryde)

27/6-17            79 cm               Storå (ved Idom å)

27/6-17            98 cm               Storå (opstrøms bænken ved Gryde å)

4/8-17              80 cm               Storå (medlemsstykke ved Gryde å)

4/8-17              90 cm               Storå (ved Idom å)

9/9-17              65cm                Storå (opstrøms det bløde hul, ved Gryde)

16/4-18            95 cm               Storå (ved Gryde)

15/6-18            85cm                Storå (opstrøms bænken ved Gryde)

14/8-18            85 cm               Storå (nedstrøms bænken ved Gryde)

14/8-18            65 cm               Storå (ved Østerburlund)

14/8-18            60 cm               Storå (ved Østerburlund)

14/8-18            90 cm               Storå (ved Østerburlund)

14/8-18            75 cm               Storå (ved Idom å)

14/9-18            75 cm               Storå (ved Bur)

12/10-18          70 cm               Storå (ved Bur)

12/10-18          60 cm               Storå (ved Bur)

12/10-18          60 cm               Storå (ved Bur)

18/6-19            90 cm               Storå (ved Bur)

10/8-19            75 cm               Storå (medlemsstykket ved Gryde)

10/8-19            55cm                Storå (opstrøms bænken ved Gryde)

31/7-20            75cm                Storå (nedenfor bænken ved Gryde)

26/5-23 90cm Storå (ved Bur)

3/7-23 88cm, 7,5 kg Storå (ved Præstegårdsspids, modsatte side af medlemsstykket)

11/8 -23 55 cm Storå (ved Gryde å-strækket, nedenfor stryg)

11/8 -23 65cm Storå (ved Bur)

16/4-24 83cm, 5,7kg Storå (ved Kvickly)

Ved Idom å – 11 stk

Ved Gryde å – 16 stk

Ved Bur – 7 stk

Ved Østerburlund – 3 stk

Ved golfbanen – 2 stk

I byen – st2k

Ved Vængerne 1 stk

Ved Stenumvej – 1 stk

Ved præstegårdsspids – 1 stk

I alt 44 laks i Storå