Sæsonen ved Storå 2019

Sæsonen ved Storå 2019

Sæsonen ved Storå 2019 er afsluttet og igen kan der ses tilbage på et rigtig godt lakseår. Det hele begyndte i vanlig stil den 16. april. Med lidt frost i stangøjerne og seks måneders ’laksesult’ i kroppen, var rigtig mange fiskere troppet op langs åen for at byde laksesæsonen 2019 velkommen. Da premieren var omme, var støvet blevet banket helt af fiskegrejet og i alt 51 laks landet.

Resten af sæsonen lignede den i 2018. Der blev fanget fint med laks i maj, juni og juli, og da vandtemperaturen sidst i juli nåede over 18 grader og i flere perioder lå et godt stykke over 20 grader, blev åen lukket for fiskeri. Man skulle helt hen til den 10. august før der atter kunne fiskes – og det blev der i den grad gjort. Mere end 50 laks blev landet på denne ’premieredag nr 2’, der ligesom sidste år blev det helt store tilløbsstykke.

Efterårets fiskeri var som altid godt, men da himlen i oktober åbnede op for sluserne, blev åen mere end fyldt op, hvilket besværliggjorde fiskeriet og satte en dæmper på fangsterne. Hvor der ved den lavere vandstand i oktober 2018 blev landet mere end 200 laks, blev der ’kun’ landet 139 i år. Hvis man graver et spadestik dybere, vil man se, at antallet af fangede laks større end 80 cm var stort set det samme i oktober i år sammenlignet med oktober sidste år. Den helt store forskel ses i antallet af fangede smålaks, som var en del højere sidste år. Dette mønster sås ikke kun i oktober, men over hele sæsonen.

Antal fangede smålaks (40-69 cm) i 2016-2019

I alt blev der fanget 1242 laks i Storå i 2019, hvilket er stort set samme antal som i 2017 og 2018. I 2018 var en stor andel smålaks, og derfor var det forventet, at antallet af mellemlaks i 2019 ville være højt. I denne artikel bliver laks i størrelsen 80-89 cm betegnet som ’mellemlaks’ og antallet af disse laks var på 500 stk, hvilket sandsynligvis ikke er set højere i nyere tid.

Antal fangede laks i Storå 2016-2019.
Antal fangede laks i 2016-2019 inddelt i størrelsesintervaller.

Som nævnt ovenfor så var antallet af fangede smålaks en del lavere, mere end 50 %, sammenlignet med sidste år. Der vil altid være naturlige udsving i fordelingen af laks fra år til år, men alligevel kunne man godt have forudset dette fald i antallet af smålaks. Disse laks er nemlig første smålakse-årgang, hvor udsatte laks ikke indgår. I 2017 blev de sidste laks udsat, og håbet er, at den naturlige bestand i åen kan klare sig selv. Det er for tidligt at udtale sig om det, men et forsigtigt kig i krystalkuglen kan indikere et fald i det samlede antal fangede laks i 2020. Det kan godt nok blive et år med flere storlaks, som ofte følger efter et år med mange mellemlaks, men det lave antal smålaks i 2019 kan være et fingerpeg på færre mellemlaks i 2020. Variationerne fra år til år, både i oceanet og ’hjemme’ i åen, kan dog være så store, at det kan være svært at spå om fremtiden. Gydeforholdene for laksene i de tilstødende vandløb bliver hvert år bedre på grund af de mange frivillige, der hjælper til med at forbedre disse. Dette er også en faktor, der skal tages med i det store regnskab, for det øger forhåbentlig den naturlige bestand og gør at den kan være selvreproducerende i fremtiden.
Havørrederne i Storå har det stadig svært, men der er lys for enden af tunnelen. I hvert fald hvis man kun forholder sig til ’de tørre tal’. I 2018 blev der fanget rekord få havørreder, 245 stk, hvoraf cirka halvdelen blev hjemtaget. Derfor blev der i 2019 opfordret til at genudsætte de fleste fangede havørreder. Den opfordring blev fulgt og fangstrapporterne kunne derfor kun fremvise 54 hjemtaget fisk. Endnu mere glædeligt var det, at antallet af fangede havørreder lå 30 % højere end sidste år. Der blev i alt fanget 323 stk. Antallet er stadig lavt men trods alt en stigning. Så ud over at det bliver spændende at følge Storålaksen de næste par år, så gælder det samme for åens havørreder.

Antal fangede, hjemtaget og genudsatte havørreder 2016-2019.

Mange fiskere har haft skønne og begivenhedsrige dage ved Storå i 2019. Sæsonen åbnede op med en super premiere, hvor den største laks vejede 18,7 kg. Da åen i august genåbnede efter nogle uger med høje vandtemperature blev der landet en laks på 130 cm. To super flotte laks, der viser, hvad Storå kan byde på. De resterende 1240 laks, der blev fanget i år, skal dog også indgå i formlen, før man kan kalde Storå for et supergodt laksevandløb – for det er det!
Tak for en god sæson!