Storå 2023

En laksesæson er som et kapitel i en bog. En bog, der bare bliver tykkere og tykkere. År efter år fyldes der nye sider i, nye kapitler, der alle har deres helt egne spændende og interessante historier. Beretninger om store laksefighter, fangede laks.. mistede laks. For nogle laksefiskere kan et kapitel være ét de læser igen og igen, mens andre finder det langt og sejt at komme igennem bare en enkelt gang. Efter flere år med rigtig mange laksefangster har de sidste sæsoner haft en faldende tendens. Denne sæson, 2023, startede op den 16/4 med 41 premierelaks. Færre end de senere år. Skulle det blive et fingerpeg på, hvordan sæsonen ville blive? Det måtte de følgende måneder vise.

65 cm, 11.aug 2023

Kort fortalt blev det en sæson, der svingede meget, det gik op og ned med fangsterne, og da man i begyndelsen af august efter nogle fangstmæssigt rigtig gode dage, troede, at nu ville åen eksplodere, blev det resten af sæsonen mere på det jævne – nogle vil måske mene, at det blev en skuffelse. Da sæsonen skulle gøres op, var der blevet fanget 907 laks. For første gang siden 2015, at tallet igen var under 1000 stk og for 3. år i træk med et fald. Hvor forklaringen på dette skal findes, vides ikke. Udsætningsstoppet af laksesmolt efter 2017 kunne være en forklaring, men hvis man kigger på de andre vestjyske vandløb, bl.a. Skjernå, hvor der stadig udsættes lakseyngel, så oplevede man også her i år et drastisk fald i fangster. Så årsagerne til det generelle fald må skulle forklares på anden vis. Skarvproblematikken er nærliggende at hive frem, og så ved man aldrig hvad der kan ske, når laksene befinder sig i Atlanten. Jeg vil ikke bruge mere tid her på at finde årsager, men i stedet præsentere forskellige former for data fra Storå.

Antal fangede laks i de enkelte måneder:

202320222021202020192016
April11311111718198132
Maj188214119135139189
Juni2310711854155193
Juli14518136204134228
August24568360301297304
September101243169291278167
Oktober92113130169144205
I alt90710371049133512451418
Antal fiskestop-dage24292026  

De første måneder af sæsonen var fiskeriet godkendt, men i september og oktober blev der fanget markant færre laks end i tidligere år. Om det kan forklares med den ekstremt varme september og den megen nedbør (høj vandstand) i oktober må stå hen i det uvisse.

202320222021202020192016
april-aug7146817508758231046
sep-okt193356299460422372
I alt90710371049133512451418

Smålaksene på 60 cm eller under udgjorde i år en procentvis større andel end i de sidste to år. 130 stk svarende til 14,3% af alle laks var i den størrelse. 245 fangede laks var på 90 cm eller derover. De fleste af disse blev fanget i april og maj, hvor gennemsnitsstørrelsen netop lå på ca 90 cm. Set over hele sæsonen var gennemsnittet på de fangede laks 79,6 cm.

 60cm eller mindreMindre end 70cm90 cm eller størreI alt
2023130 (14,3%)221 (24,3%)245 (27%)907
202259 (5,7%)134 (12,9%)350 (33,7%)1037
202181 (7,7%)182 (17,3%)251 (23,9%)1049
2020213 (16%)407 (30,4%)393 (29,4%)1335
Gennemsnitsstørrelse2023202220212020
April90,892,39393,5
Maj89,989,487,793,3
Juni88,98683,588,2
Juli82,478,979,979,6
August69,379,876,470,2
September72,576,874,472,7
Oktober7379,977,971,1
Samlet gennemsnit (cm)79,682,977,978,5

Når der trods alt fanges så mange laks, så kan der laves statistisk på alt muligt. Her lidt forskelligt.

Hvad blev laksene fanget med?

AgnAntal
Blink10
Flue148
Flåd7
Orm207
Spinflue3
Spinner522
Wobler10

137 (15%) af de 907 fangede laks var fedtfinneklippet og dermed opdrættede laks sat ud som yngel/smolt i en af de andre vestjyske åer. Der vil altid være strejfere, som måske følger en større lakseflok fra Atlanten og derfor kan ende i ’det forkerte’ vandløb. Der er helt sikkert også fanget storålaks i nogle af de andre vandløb. Det er i hvert fald ikke overraskende at 10-20% kan være laks fra andre åer.

De største laks:

 Årets største laks
2023117cm
2022118cm
2021124cm
2020120cm
2019130cm
2016124cm

Antallet af fangede havørreder var stadig ikke godt, men i det mindste bedre end det meget dårlige 2022.

 Antal Havørreder
2023233
2022170
2021230
2020432
2019323
2018245

Så når alt skal gøres op, kan man så konkludere, at det har været en skuffende sæson? Personen, der endte med at fange 23 laks, tænker vel, at det er en mere end godkendt sæson. Men hvad med alle dem, der ikke havde heldet med sig? Der har helt sikkert været lagt rigtig mange fisketimer i at fange de 907 laks. Om der har været lige så mange fiskere som i de sidste par år, vides ikke. Men bortset fra de første fiskedage i april, hvor der var rigtig mange fiskere ved åen, så har der altid været godt med plads, når jeg har fisket. Men fakta er, at antallet af fangede laks har været faldende de sidste par år. Lige nu er håbet, at det i det mindste kan forblive i lejet omkring 1000 (+ -) hvert år. Måske er det noget man skal vænne sig til? Tendensen skulle helst ikke fortsætte, for man kan næste ikke forestille sig en sæson med under 900 fangede laks.

Nu står den på vinter, forhåbentlig en kold en af slagsen som i gamle dage, og så er alle vi laksefiskere superoptimister igen, når det bliver april 2024.

Karsten